postel cislo 2
2999 2200
  • rozmer
  • atribut 2
  • sirka
  • vyska
Postel Box spring
2990 1990
  • atribut cislo 1
  • atribut 2